JFM er en på mange måder klassisk forkortelse i bilsporten. De tre bogstaver dækker over jysk/fynsk mesterskab, og i de seneste par år har det kun været indenfor bilorientering og klubrally, at dette landsdelsmesterskab er blevet afviklet.

Men nu er mesterskabet genopstået indenfor kartingsporten. Her så den første udgave ellers dagens lys tilbage i 1980, men gennem 00’erne løb interessen ud i sandet, og i 2008 blev den foreløbigt sidste udgave afviklet. Siden da har der vest for Storebælt været skiftende mindre regionale turneringer som Jyde Cup, Kart Cup Nord, Kart Cup Syd og Kart Cup Jylland.

I efteråret satte de vestdanske klubber sig sammen om at genoplive det jysk/fynske mesterskab. Tanken var at reducere mængden af løbsarrangementer og på den måde også øge antallet af deltagere til hver af dem. Slutfacit blev en løbskalender med fem løbsweekender på henholdsvis Sønderborg Racing Center, Grindsted Motor Ring, Fyens Karting Center, Tom K Karting Arena og Midtjysk Karting Bane.

Til at styre afviklingen af mesterskabet er der nedsat et udvalg, hvor Als Gokart Klub, Grindsted Gokart Klub, Motorsport Nordjylland, Søndersø Karting Klub, Thy Motor Sport Karting og Viborg Motor Klub hver har en repræsentant. Fra Als Gokart Klub er det Ulrik Juncher.

”Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i februar, og der fik jeg så tildelt løbsudvalgsposten, og derfor indgår jeg så også i JFM-arbejdsgruppen,” fortæller han. ”I arbejdsgruppen har vi udformet et reglement for afvikling af jysk/fynsk fællesskab, og vi har lavet tillægsreglerne. Så er der så alt det praktiske til selve løbene, og her byder de forskellige klubber ind, hvis de mangler hjælp. Det har vi også gjort i klubben. Til vores løb fik vi hjælp fra Fyn og Viborg.”

Hver afdeling afvikles over to dage. Den ene er helliget Rotax-klasserne, den anden DASU-, CIK-, Mini 60- og Micro 60-klasserne. Hen over sæsonen skifter klasserne mellem at blive afviklet henholdsvis lørdag og søndag, og der er typisk mindst en måned mellem hver afdeling.

”For mit vedkommende betyder det, at jeg hver gang skal afsted to dage, for min søn kører Rotax Mini, og den dag har jeg jo fokus på ham, men den dag, hvor vi ikke kører Rotax, kan jeg hjælpe med det praktiske,” siger Ulrik Juncher.

Selv er han meget positiv over genoplivningen af jysk/fynsk mesterskab.

”Sidste år var der mange weekender, vi afsatte til alle de løb, vi kørte. Der ligger jo 4-5 løb i hver serie. Sidste år brugte vi vel 12-14 weekender, hvor vi i år kommer til at bruge 8-9 weekender til det, vi har valgt at deltage i,” siger Ulrik Juncher. ”Lucas er ikke helt så tilfreds med det, for han synes jo, at det bare er sjovt at køre, men det er da helt klart økonomisk sjovere. Men som Lucas siger, så kan vi komme ud at træne på de baner, vi skal køre på. Det er også bedre, fordi løbene ikke ligger så tæt i de forskellige serier, så vi kan afsætte en weekend eller to før løbet og komme ud at træne. Sidste år kørte Lucas Jyde Cup og Kart Cup Jylland og så nogle enkelte løb i Dansk Rotax Max Challenge. Der sluttede han 8’er i begge jyske serier, så i år, hvor vi kører fuldt jysk/fynsk mesterskab, satser vi i hvert fald på en top 5.”

Som klubrepræsentant er Ulrik Juncher glad for den opbakning, der har været til de første to afdelinger af mesterskabet.

”Vi forventer, at der kommer ca. 100 deltagere pr. løb, og det var der jo ikke til hverken Jyde Cup eller Kart Cup Jylland sidst år,” siger han. ”Sidste år i Kart Cup Jylland var der mellem 9 og 17 deltagere i Rotax Mini, men vi var allerede 14 til det første løb i år.”

Steen Bøgelund er Grindsted Gokart Klubs repræsentant i JFM-udvalget, og han er glad for, at mesterskabet igen er en realitet.

”Jeg har følt, at der har været et behov for et ordentligt regionalt mesterskab,” siger han. ”Det var ikke positivt, da det lukkede, for i Kart Cup Nord og Jyde Cuppen blev det for små felter, vi skulle arrangere løb for. JFM-mesterskabet er også positivt for klubberne, for det bliver mere rentabelt at arrangere løb.”

Mesterskabet kom i stand med et meget kort planlægningsforløb.

”For mig har vi været alt for sent ude,” siger Steen Bøgelund. ”Hvis det stod til mig, så jeg gerne, at afviklingsbestemmelser og tillægsreglerne allerede lå klar i september eller i hvert fald, inden klubberne søger om at få en afdeling af jysk/fynsk-mesterskab, så klubberne ved, hvad de søger ind til.”

”Planen er at vi skal have et evalueringsmøde efter sommerferien. Så får vi snakket om, hvad de forskellige klubber synes, der skal laves om, og hvad der kan forbedres til næste år.”

Det må konstateres, at dansk karting i denne sæson har fået en mere klar og fast mesterskabsstruktur. Der er de lokale klubmesterskaber i stamklubben, nu er der så landsdelsmesterskaber såvel vest som øst for Storebælt, ligesom der er de to nationale turneringer Danish Karting League og Dansk Rotax Max Challenge samt det årlige DIF-DM.

Dette gør det muligt for mange at vælge løbsserie ud fra deltagernes erfaring. Det er bl.a. tilfældet for Sebastian Bjerregaard Olesen, der er medlem af Midtjysk Karting Klub, og som kører Rotax Mini.

”Sidste år har vi kørt Jyde Cup og kørt en del klubløb,” siger hans far Jeppe Nyboe Olesen. ”Sebastian er helt ny i faget, så han skal lige lære det. Han ville nok gerne have kørt Rotax-DM på hjemmebanen i Ikast sidste år, men jeg tror, at nerverne lige spillede ham et puds, så han blev hjemme. Det blev som tilskuer, at vi var med.”

Familien hilser den nye landsdelsturnering velkommen.

”Det er fedt, at JFM-serien er der for os, fordi Sebastian er for nervøs til at starte med at køre Rotax-DM. Det er også godt, fordi banerne ligger indenfor en rimelig kørselsmæssig rækkevidde. Skulle vi have rejst længere til Sjælland, så havde vi da også overlevet det, men dette her er mere begynderserien for os.”

Sportsligt er den forholdsvis unge kartingfamilie meget positiv overfor, at mesterskabet er blevet vakt til live igen. ”Det er godt, at de forskellige mindre serier er blevet lagt sammen, for det er jo sjovere, når der er lidt større felter. Vi har været afsted, hvor der kun var fem kørere, og det var lidt for lidt. Jeg synes, der skal være minimum 10-12 kørere. Til første JFM-løb var der 14, og det er meget passende,” siger Jeppe Nyboe Olesen.

Denne artikel er bragt i Autosport #3/2024. Autosport er Danmarks eneste dedikerede bilsportsmagasin, og du kan modtage det ved at blive medlem af en af klubberne i DASU. Find din klub her.