Nye retningslinjer åbner nu mulighed for, at der igen kan komme publikummer til motorsportsarrangementer – en ordning i stil med den såkaldte Superliga-ordning.

Det er bekendtgørelse om afvikling af idrætsarrangementer m.v. som led i håndtering af covid-19, BEK nr 1313 af 08/09/2020, der giver mulighed for at der kan være mere end 500 personer til stede samtidig ved idrætsarrangementer.

Endnu er retningslinjerne fra DIF ikke på plads, skriver DASU på deres hjemmeside. De forventes klar primo næste uge.

Kommuner undtaget for denne ordning findes også i bekendtgørelsen herover.

Foto: Det bliver ikke helt så tæt som her ved DTC-finale på FDM Jyllandsringen, men der er nu åbnet op for publikum.